Maila in länktips på artiklar om oss här på byn, så sätter vi in dem här! Maila Maria.
.


<< Välj nytt tidningsklipp

Detta är en utskrift från Länstidningen i Östersund
Artikeln publicerades: Tisdag 13 maj 2003, 01:00

Foto: Yngve Holmbergh
Barnkördag i Fors församling

Fors församling ägnade söndagen åt att stå som värd för en barnkördag. Alla kontraktets körer var inbjudna. Nu kom tyvärr inte alla av olika anledningar, men 47 barn fanns på plats för att "genrepa" (bilden) inför sin medverkan i dagens gudstjänst i Fors kyrka. En av körledarna, Ulla Larsson-Brännlund, hade som slutkläm på besöket lagt en tipspromenad som blev mycket uppskattad.

<< Välj nytt tidningsklipp